Marjolein Tönis


Mijn Routekaart Paradijs zoals te zien in de Sint-Joriskerk is een interpretatie van De Toren van Babel, geschilderd door Pieter Breugel.

Een kwetsbare constructie van latjes blijkt een samenhangend routenet met kruispunten, snelwegen en stijgende en dalende weggetjes. Allemaal bedoeld om bij dat beloofde vergezicht uit te komen.

Voor mijn eigen route heb ik bandensporen die over zwavelige bodem gingen, vastgelegd op papier. In de geest van de historie over de Toren van Babel, heb ik ze daarna verscheurd.

Verscheurd, zoals de goede bedoelingen van vredesverdragen, van de hoop op verdraagzaamheid, saamhorigheid, en een gelukkig leven.
Aan de achterkant van deze scheursels toch weer het houvast van de gelaagde routekaarten.

Naast deze installatie, heb ik mijn Routekaart Paradijs vastgelegd in digitale schilderijen.

Routekaart Paradijs | Digi-art | 40 x 40 | € 275 per stuk


Op dit moment is de computer haar schetsboek en de hulpmiddelen van het programma Sketches zijn haar gereedschap. Het voelt als een nieuwe kleurdoos en schept een enorme ruimte om haar illustraties en digitale schilderijen te laten ontstaan.
Digitale schilderijen zijn afgedrukt op zwaar aquarel papier.


E: marjolein.tonis@planet.nl
W: http://www.marjoleintonis.nl


Onze vaste site vind u hier, www.galerieabsoluut.nl