Mieke Elzinga


Paradijs, Verloren

Bron van tederheid
en oorlog.
Bron van vrede
en van haat.
Bron van denken,
dromen.
Van alles
dat vergaat.
(uit De Bron, Stef Bos)

Geschilderd portret van Czeslawa Kwoka, 14 jaar, Pools katholiek. Het is gebaseerd op een kort voor haar executie in Auschwitz gemaakte foto door medegevangene Whilem Brasse. Later getuigde zij tegen de vrouwelijke beul van Czeslawa.

Paradijs, Droom

Bron van chaos
en van orde.
Bron van waanzin
en geluk.
Bron van zijn
van worden.
Van leven
en van lucht.
(uit De Bron, Stef Bos) 


Paradijs, In-Zicht

Bron van hemel
en van aarde.
En van dat
wat eeuwig duurt.
Bron van licht
liefde.
Rust
en vuur. 
(uit De Bron, Stef Bos)

Paradijs, Verloren | Acryl | 60 x 60 | € 775,-
Paradijs, Droom | Acryl | 60 x 80 | € 775,-
Paradijs, In-Zicht | Digital Art op Dibond | 75 x 75 | € 775,-


Zolang als de mens bestaat, bestaat er de behoefte om portretten te maken. Het portret, in de breedste zin van het woord: ‘de mens’, vormt de leidraad in het werk van Mieke. Realistisch weergegeven of vertaald naar een meer abstracte weergave, getekend, geschilderd, fotografisch of digitaal bewerkt.

Haar portretten komen veelal voort uit emotie en herinnering en laten daardoor (een vaak letterlijke) gelaagdheid en kwetsbaarheid zien. 


E: miekeelzinga@gmail.com
W: www.miekeelzinga.com
I: elzingamiekeart


Onze vaste site vind u hier, www.galerieabsoluut.nl